menu
nagłówek | header | image
Dziękujemy wszystkim Wykładowcom i Uczestnikom za udział w konferencji.
Do wszystkich osób, które wzięły udział w konferencji, wysłane zostały certyfikaty uczestnictwa na adresy e-mail.

Zaproszenie

dr hab. Michał Karlik foto

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w XVI Konferencji Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2023 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Cytując słowa profesora Antoniego Pruszewicza - nestora poznańskiej audiologii i foniatrii - "audiologia i foniatria to specjalność interdyscyplinarna zajmująca się problematyką zaburzeń w komunikowaniu się". I dlatego też chcielibyśmy, aby ta interdyscyplinarność była jedną z idei tego spotkania naukowo-szkoleniowego.

W programie przewidujemy zatem udział także m.in. neurologów, neonatologów, logopedów, protetyków słuchu. Zamierzamy zorganizować dodatkową sesję dla pielęgniarek, dla których komunikowanie się z pacjentem niedosłyszącym stanowi pewien problem.

Prace nad przygotowaniem tego wydarzenia trwają, zarówno od strony opracowania - wydaje się - interesującego programu, jak i organizacyjnej.

Ale już teraz zapraszamy do dokonania Rejestracji uczestnictwa i tym samym przyjazdu do Poznania w dniach 18-20 maja!!!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dr hab. Michał Karlik

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat

logo WIL

Główni sponsorzy

logo AdvancedBionics
logo Audika logo Diatec
logo Medicus logo Cochlear

Sponsorzy

logo Axfarm logo Atos logo Interton logo Kind logo Medag logo Medbryt logo Medev logo PlusUltra

Historia konferencji

I
10-12.09.2006
Warszawa/Kajetany
II
6–8.08.2007
Białystok
III
8–10.05.2008
Poznań
IV
18–20.06.2009
Lublin
V
20–22.05.2010
Zielona Góra
VI
22–25.06.2011
Warszawa/Kajetany
VII
1–2.06.2012
Wrocław
VIII
5–7.06.2013
Łódź
IX
16–17.05.2014
Katowice
X
28–30.05.2015
Bydgoszcz
XI
28–29.04.2016
Poznań
XII
23–24.05.2017
Warszawa/Kajetany
XIII
22–24.03.2018
Łódź
XIV
6–8.06.2019
Kazimierz Dolny
XV
10-11.04.2022
Kajetany/Warszawa
aktualizacja: 2023-05-19