menu
nagłówek | header | image

Kontakt

W sprawach naukowych
dr hab. Michał Karlik
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
e-mail: mkarlik@ump.edu.pl

W sprawach organizacyjnych
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel. 61 854-73-84, 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

foto: Mieczysław Baryga (UMP), Michał Karlik

(260)

aktualizacja: 2023-05-19