menu
nagłówek | header | image

Sesja dla logopedów - sobota 20.05.2023 - godz. 10:00-14:00 - Kwalifikacja i rehabilitacja pacjenta z implantem słuchowym - trudności i wyzwania dla specjalistów

 • W sobotę 20.05.2023 w godz. 10:00-14:00 odbędzie się towarzysząca Konferencji Sesja dla logopedów - Kwalifikacja i rehabilitacja pacjenta z implantem słuchowym - trudności i wyzwania dla specjalistów.
 • Udział w sesji jest bezpłatny, ale obowiązuje osobna REJESTRACJA udziału w Sesji dla logopedów.

W Sesji wezmą udział następujące osoby

 • dr hab. Michał KARLIK
  Kierownik Katedry i Klinika Foniatrii i Audiologii
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Beata WOLNOWSKA
  logopeda
  Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Katarzyna BIEŃKOWSKA-ITA
  logopeda
  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • mgr Renata GIBASIEWICZ
  protetyk słuchu
  Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • mgr Barbara BEDNARSKA
  logopeda
  Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
  PZG w Gdańsku
 • dr inż. Marcin TALAR
  inżynier kliniczny
  Medicus Clinic Wrocław
 • mgr Elżbieta Dudek
  protetyk słuchu
  Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

PROGRAM

Otwarcie i powitanie
Michał Kida
Kwalifikacja do implantacji ślimakowej - udział logopedy i protetyka
dr hab. n. med. Michał Karlik
Wyzwania w dopasowaniu procesorów dźwięku
mgr Renata Gibasiewicz
Współpraca logopedy z protetykiem i inżynierem klinicznym
dr n. med. Beata Wolnowska
Co się zmieniło? - rola terapeuty w rozwijaniu kluczowych kompetencji rodziców dzieci po implantacji ślimakowej
dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska
Problemy w rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci implantowanych
mgr Barbara Bednarska
Postęp technologii w rehabilitacji pacjenta implantowanwego
dr inż. Marcin Talar
Panel dyskusyjny - prezentacja przypadków
Moderatorzy: dr hab. n. med. Michał Karlik, dr n. med. Beata Wolnowska
Lunch dla uczestników warsztatów

Rejestracja uczestnictwa

Sesja dla Logopedów
aktualizacja: 2023-05-19