menu
nagłówek | header | image

Program

maj
18
czwartek

czwartek, 18 maja 2023

15:00
Otwarcie Rejestracji Konferencji w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP
16:00-17:45
SESJA 1 - 20 lat Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków (sala A)
Przewodniczący: Jarosław Szydłowski, Alicja Sekula, Michał Karlik
W 2003 r. zaczął działać Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, zatem minęło już 20 lat. Większość z nas bierze udział w tym Programie na różnych jego etapach. Ale często widziemy tylko wycinek własnego działania. Część osób zadaje pytania o cytomegalie i toksoplazmozę - dlatego zaprosiliśmy dr hab. Katarzynę Wróblewską-Seniuk. Spojrzymy na Program w liczbach i od jego strony logistycznej - jak to działa, ile zostało zrobione... No i pewne kierunki na przyszłość, czy na pewno wszystko dobrze robimy, co można usprawnić, a czego na tym etapie pewnie jeszcze nie...
16:00-16:10
Rozpoczęcie Sesji
Michał Karlik
16:10-16:30
Wrodzona cytomegalia i toksoplazmoza jako czynniki ryzyka uszkodzenia narządu słuchu
Katarzyna Wróblewska-Seniuk
II Klinika Neonatologii Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
16:30-16:45
20 lat Programu w liczbach...
Piotr Dąbrowski
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
16:45-17:00
20 lat Programu od strony logistycznej...
Grażyna Greczka
Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17:00-17:15
20 lat Programu od strony dostawcy sprzętu
Adam Nowak
Diatec-Oticon
17:15-17:45
Kierunki rozwoju Programu - co możemy usprawnić?
Jarosław Szydłowski(1), Magdalena Kałos(2), Michał Karlik(2)
(1) Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, (2) Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
18:00-19:15
Otwarcie konferencji (sala A)
18:00-18:20
Otwarcie konferencji, powitanie Gości, kilka słów o Sekcjach naukowych Towarzystwa...
Michał Karlik
18:20-18:45
Wykład inauguracyjny - Rekonstrukcje dróg oddechowych u dzieci - wyzwanie dla foniatrów
dr hab. Jarosław Szydłowski
kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, p.o. kierownika Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
18:45-19:15
Poznań muzycznie - O koncercie z okazji Światowego dnia głosu i nie tylko...
19:15
Spotkanie w kuluarach dla wszystkich uczestników konferencji (hall CKD)
maj
19
piątek

piątek, 19 maja 2023

08:30-09:35
SESJA 2 - Wykłady na zaproszenie (sala A)
Przewodniczący: Michał Karlik, Jurek Olszewski, Danuta Raj-Koziak
08:30
Rozpoczęcie sesji i przedstawienie wykładowców
Michał Karlik
08:35-09:05
Wykład na zaproszenie: Office-based phonosurgery - transoral and transnasal procedures
Prof dr Jörg Bohlender
Head of the Department of Phoniatrics and Speech Pathology, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital Zurich
09:10-09:30
Wykład na zaproszenie: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska
konsultant krajowy ds. audiologii i foniatrii
09:45-11:10
SESJA 3 - Porażenia fałdów głosowych (sala A)
Przewodniczący: Agata Szkiełkowska, Joanna Jackowska, Krzysztof Piwowarczyk
Sesja przygotowana przez prof. IFPS dr hab. Agatę Szkiełkowską, dr Beatę Miaśkiewicz oraz dr Paulinę Krasnodębską z Kliniki Audiologiii Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
09:45-10:05
Algorytm diagnostyczny w porażeniach fałdów głosowych
Agata Szkiełkowska
10:05-10:25
LEMG w module diagnostycznym i terapeutycznym u pacjentów z porażeniem krtani
Paulina Krasnodębska, Beata Miaśkiewicz, Agata Szkiełkowska
10:25-10:45
Modelowanie szpary głośni w jednostronnych porażeniach fałdów głosowych
Beata Miaśkiewicz
10:45-11:05
Nasze doświadczenia w funkcjonalnej terapii głosu u osób z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego
Agata Szkiełkowska, Beata Miaśkiewicz, Paulina Krasnodębska
09:45-11:10
SESJA 4 - Hiperbaria tlenowa (sala B)
Przewodniczący: Alicja Sekula, Jarosław Miłoński, Ilona Kamińska
Zaproszonym wykładowcą w tej sesji jest dr n. med. Maciej Naskręt, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Poznaniu, jak i Lubuskiego Centrum Medycyny Hiperbarycznej w Zielonej Górze. W ostatnim czasie pacjenci zgłaszają się z wieloma pytaniami związanymi z pojawianiem się różnych wersji terapii tlenowych hiper/normobarii. Nie zawsze wiemy, co odpowiedzieć, dlatego zaprosiliśmy eksperta. Do tematu wprowadzi nas dr n. med. Ilona Kamińska z Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a swoimi doświadczeniami podzielą się z nami ośrodki łódzki i poznański.
09:45-09:55
Wprowadzenie. Hiperbaria a zarządzenie prezesa NFZ
Ilona Kamińska
09:55-10:25
Hiperbaria tlenowa w leczeniu nagłej głuchoty. A co z normobarią? Podejście eksperta
Maciej Naskręt
Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Poznaniu, Lubuskie Centrum Medycyny Hiperbarycznej w Zielonej Górze
10:30-10:40
Analiza skuteczności leczenia nagłej głuchoty idiopatycznej metodą hiperbarii tlenowej
Wojciech Zjawiony, Hanna Zielińska-Bliźniewska
10:40-10:50
Ocena kliniczna pacjentów z nagłą głuchotą niezakwalifikowanych do leczenia tlenem hiperbarycznym
Wojciech Zjawiony, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jarosław Miłoński
10:50-11:00
Współpraca Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z Wielkopolskim Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Poznaniu
Magdalena Kałos, Ilona Kamińska, Krzysztof Piwowarczyk, Michał Karlik
11:10-11:30
☕ przerwa kawowa
11:30-12:10
SESJA 5 - Emisja głosu (sala A)
Przewodniczący: Hanna Zajączkiewicz, Lidia Nawrocka, Jacek Kraśny
Sesja doniesień wolnych
11:30-11:40
Poziom niepokoju i obraz siebie jako determinanty emisji głosu
Izabela Sebastyańska-Targowska, Zdzisław Madej, Hanna Zajączkiewicz
11:40-11:50
Próba redefinicji maski w śpiewie - doniesienia wstępnie
Hanna Zajączkiewicz, Zdzisław Madej
11:50-12:00
Kryteria oceny naukowo-artystycznej w pedagogice wokalnej
Zdzisław Madej, Hanna Zajączkiewicz
12:00-12:10
Wpływ wypalenia zawodowego na subiektywną ocenę niesprawności głosu u czynnych zawodowo nauczycieli
Lidia Nawrocka, Anna Sinkiewicz, Agnieszka Garstecka, Agata Kozakiewicz-Rutkowska, Hanna Mackiewicz-Nartowicz
11:30-12:10
SESJA 6 - Szumy uszne (sala B)
Przewodniczący: Danuta Raj-Koziak, Zofia Obrębowska, Magdalena Kałos
Sesja doniesień wolnych
11:30-11:40
Kwestionariusz nadwrażliwości słuchowej - nowe narzędzie do oceny obniżonej tolerancji na dźwięki
Danuta Raj-Koziak, Elżbieta Gos, Justyna Kutyba, Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński
11:40-11:50
Ocena krótko- i długofalowego wpływu grupowej interwencji psychologicznej na postrzeganie szumów usznych w oparciu o badania kwestionariuszowe TFI
Izabela Sarnicka, Karina Karendys-Łuszcz, Karolina Kuklińska, Małgorzata Fludra, Danuta Raj-Koziak, Lucyna Karpiesz, Iwona Niedziałek, Henryk Skarżyński
11:50-12:00
Poczucie koherencji a dokuczliwość szumów usznych
Małgorzata Fludra, Justyna Paluchowska, Joanna Kobosko, Elżbieta Gos, Karina Karendys-Łuszcz, Izabela Sarnicka, Danuta Raj-Koziak, Henryk Skarżyński
12:00-12:10
Wirtualna rzeczywistość w terapii szumów usznych - przegląd piśmiennictwa
Karina Karendys-Łuszcz, Małgorzata Fludra, Izabela Sarnicka, Danuta Raj-Koziak, Elżbieta Gos
11:30-12:10
PANEL - Funkcjonowanie dzieci z implantami ślimakowymi (Sala C)
Moderator: prof. IFPS dr hab. Artur Lorens, paneliści: dr Anita Obrycka, dr Elżbieta Włodarczyk, dr Beata Wolnowska, mgr Elżbieta Dudek
12:20-13:45
SESJA 7 - Zaburzenie połykania (sala A)
Przewodniczący: Andrzej Obrębowski, Małgorzata Leszczyńska, Barbara Jamróz, Barbara Maciejewska
Zaburzenia połykania to zagadnienie interdyscyplinarne. Zajmują się nimi zespoły składające się z specjalistów z różnych dziedzin. Dlatego do udziału w Sesji zaprosiliśmy foniatrę - dr n. med. Barbarę Jamróz, otolaryngologa - dr hab. Małgorzatę Leszczyńską, neurologa - prof. dra hab. Sławomira Michalaka oraz logopedę - mgr Danutę Kuśnierkiewicz
12:20-12:45
Co może zrobić foniatra w interdyscyplinarnym podejściu do diagnostyki i leczenia zaburzeń połykania
Barbara Jamróz
Klinika Otolaryngologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, Warszawa
12:45-13:05
Neurolog w zespole zajmującym się zaburzeniami połykania. Co ja tam robię?
Sławomir Michalak
Katedra i Klinika Neurologii, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
13:05-13:20
Rola otolaryngologa w zespole interdyscyplinarnym - na przykładzie zespołu poznańskiego
Małgorzata Leszczyńska
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
13:20-13:40
No i logopeda… - jako integralny element zespołu
Danuta Kuśnierkiewicz
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
12:20-13:45
SESJA 8 - Wyzwania protezowania akustycznego i elektrycznego słuchu (sala B)
Przewodniczący: Artur Lorens, Maciej Wróbel, Beata Wolnowska
Protezownie słuchu należy aktualnie rozważać w zakresie stymulacji akustycznej i/lub elektrycznej. Wiele metod postępowania staje się już standardem, rozwijają się nowe. Zatem pojawiają się też wyzwania w zakresie tego protezowania słuchu. O tych zagdanieniach podczas sesji przygotowanej wraz z prof. IFPS dr. hab. Arturem Lorensem.
12:20-12:30
Jakie możliwości i korzyści dają pacjentowi aparaty i implanty słuchowe na przewodnictwo kostne
Katarzyna Cywka, Piotr H. Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
12:30-12:45
Wczesny rozwój słuchowy dzieci z częściową głuchotą, użytkowników implantu ślimakowego
Anita Obrycka, Artur Lorens, Piotr H. Skarżyński, Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
12:45-13:00
Integracja słuchu akustycznego i elektrycznego u pacjentów SSD, użytkowników implantów ślimakowych
Artur Lorens, Anita Obrycka, Piotr H. Skarżyński, Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
13:00-13:15
Korzyści słuchowe po wszczepieniu drugiego implantu
Anita Obrycka, Artur Lorens, Ewelina Grabowska, Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
13:15-13:25
Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę sprzedaży aparatów słuchowych
Małgorzata Nowak, Elżbieta Dudek, Michał Karlik
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
13:25-13:35
Funkcjonowanie użytkowników implantów ślimakowych w czasie i przed pandemią
Kornelia Zawistowska, Artur Lorens, Anita Obrycka, Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
13:45-15:00
🍽 przerwa na lunch
W trakcie przerwy odbędzie się Zebranie Zarządów Sekcji Audiologicznej oraz Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz.
15:00-16:30
SESJA 9 - Komunikacja po zabiegach onkologicznych (sala A)
Przewodniczący: Anna Sinkiewicz, Jurek Olszewski, Jacek Kraśny
Z jednej strony walczymy o poprawę krzywej przeżycia po zabiegach onkologicznych w zakresie głowy i szyi, z drugiej strony chcemy także umożliwić pacjentowi komunikowanie się po tego typu operacjach. Dlatego też podczas sesji temat zabiegów oszczędzających głos podejmie dr hab. Małgorzata Leszczyńska, a możliwości komunikowania się po całkowitym usunięciu krtani prof. Jurek Olszewski. Ubytki tkankowe po usunięciach nowotworów w zakresie jamy ustnej możemy uzupełniać rekonstrukcjami. To daje szansę na zaburzoną na początku artykulację. Możliwości rekonstrukcyjne przedstawi nam dr hab. Jacek Banaszewski. Rehabilitacja głosu i mowy pod nadzorem foniatry - o tym usłyszymy od prof. UMK dr hab. Anny Sinkiewicz. Na zakończenie sesji logopeda - mgr Danuta Kuśnierkiewicz - przekaże nam czego oczekuje od foniatrów w ramach współpracy w procesie rehabilitacyjym.
15:00-15:15
Chordektomie i laryngektomie częściowe - zabiegi oszczędzające głos - oczekiwania w stosunku do foniatrów
Małgorzata Leszczyńska, Joanna Jackowska, Piotr Nogal
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
15:15-15:35
Laryngektomie całkowite - Jednoczesna rehabilitacja głosu za pomocą nauki mowy zastępczej przełykowej i chirurgiczna z wykorzystaniem protez głosowych jako proces terapeutyczny umożliwiający najbardziej skuteczną komunikację chorych po zabiegu laryngektomii
Jurek Olszewski
Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
15:35-15:50
Rekonstrukcje po operacjach nowotworów jamy ustnej
Jacek Banaszewski
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
15:50-16:10
Rola foniatry w procesie rehabilitacji głosu i mowy
Anna Sinkiewicz
Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
16:10-16:25
Oczekiwania logopedy w stosunku do foniatrów
Danuta Kuśnierkiewicz
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
15:00-16:30
SESJA 10 - Neuropatia słuchowa (sala B)
Przewodniczący: Krzysztof Kochanek, Alicja Sekula, Magdalena Kałos
Dlaczego neuropatia słuchowa? Co jakiś czas pojawiają się pacjenci z zaburzeniami słuchu, posiadający niepowtarzalne audiogramy, z trudnym do odczytania zapisem słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz bardzo dobrym zapisem otoemisji akustycznej. Co aktualnie wiemy o neuropatii słuchowej, zwłaszcza o jego podłożu genetycznym i aspektach neurologicznych? Dlatego do udziału w sesji zaprosiliśmy dr hab. Katarzynę Iwonicką-Pronicką - zarówno audiologa-foniatrę, jak i genetyka klinicznego. Aspekty neurologiczne przedstawią nam prof. dr hab. Sławomir Michalak oraz dr Paweł Bryzek, zajmujący się badaniami elektromiograficznymi. Skoro neuropatia słuchowa, to konieczne jest przedstawienie nam wyników badań audiologicznych, zwłaszcza metod obiektywnych badania słuchu - zatem prof. dr hab. Krzysztof Kochanek.
15:00-15:30
Neuropatia słuchowa z punktu widzenia audiologia i genetyka
Katarzyna Iwonicka-Pronicka
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
15:30-15:45
Aspekty neurologiczne neuropatii słuchowej
Sławomir Michalak
Katedra i Klinika Neurologii, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
15:45-16:00
Elektromiografia w neuropatii słuchowej
Paweł Bryzek
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
16:00-16:20
Diagnostyka audiologiczna w neuropatii słuchowej
Krzysztof Kochanek
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
16:30-16:50
☕ przerwa kawowa
16:50-18:10
SESJA 11 - Obrazowanie u pacjenta z implantem słuchowym - Pacjent z implantem słuchowym musi mieć wykonane badanie obrazowe - jakie można mu zlecić? (sala A)
Przewodniczący: Wojciech Gawęcki, Michał Karlik
Głównym tematem wiodącym tej sesji będzie wykonanie MRI u pacjenta z implantem słuchowym. Wiemy, że wszyscy się boją tego wykonywać. Uczymy zresztą studentów, aby byli bardzo ostrożni w kierowaniu na badania MRI pacjentów z różnymi wszczepionymi urządzeniami. Często do lekarzy audiologów-foniatrów, czy otolaryngologów, zgłaszają się pacjenci, którzy muszą mieć wykonane np. MRI jamy brzusznej, czy kolana, albo głowy, a ponieważ mają wszczepiony implant słuchowy, to oczekują pomocy co dalej, czy można, czy nie. A zatem - czy można? Jak to jest w przypadku urządzeń różnych producentów. Na co mamy zwracać uwagę? O tym podczas sesji opowiedzą: dr Natalia Majewska - specjalista radiolog z Uniwersytetu Medyczenego w Poznaniu oraz przedstawiciele producentów urządzeń: dr Łukasz Olszewski, dr Marcin Talar, dr Katarzyna Krzystanek, Marcin Marciniak.
16:50-17:10
Punkt widzenia radiologa, czy pacjent z implantem słuchowym stanowi problem dla radiologów i techników radiologicznych?
Natalia Majewska
Zakład Neuroradiologii Katedry Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17:10-17:20
Badania obrazowe u pacjentów z implantami ślimakowymi firmy Advanced Bionics
Łukasz Olszewski
Advanced Bionics, Sonova
17:20-17:30
Badania obrazowe u pacjentów z implantami ślimakowymi firmy Cochlear
Marcin Talar
Cochlear, Medicus
17:30-17:40
Badania obrazowe u pacjentów z implantami ślimakowymi firmy MEDEL
Marcin Marciniak
Medel, Medev
17:40-17:50
Badania obrazowe u pacjentów z implantami ślimakowymi oraz na przewodnictwo kostne firmy Oticon
Katarzyna Krzystanek
Oticon
17:50-18:00
Badania obrazowe u pacjentów z implantami na przewodnictwo kostne firmy Cochlear
Marcin Talar
Cochlear, Medicus
18:00-18:10
Badania obrazowe u pacjentów z implantami na przewodnictwo kostne firmy MEDEL
Marcin Marciniak
Medel, Medev
16:50-18:10
SESJA 12 - Zawroty głowy (sala B)
Przewodniczący: Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Barbara Maciejewska
Kilka aktualnych zagadanień związanych z tematyką zawrotów głowy. Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki przedstawi zagdanienia immunologiczne, a prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska aspekty wirtualnej rzeczywistości. W drugiej części sesji przypadki oczopląsu pionowego.
16:50-17:10
Immunologiczne aspekty zawrotów głowy
Grzegorz Dworacki
Katedra Patomorfologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17:10-17:30
Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi
Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Katedra Otolaryngologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
17:30-17:45
Oczopląs pionowy w zespołach paraneoplastycznych - przypadki
Grażyna Tacikowska, Maciej Rzeski, Katarzyna Pietrasik
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
17:45-18:00
Przypadek oczopląsu pionowego
Barbara Maciejewska
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
maj
20
sobota

sobota, 20 maja 2023

08:30-10:30
SESJA 13 - Audiologia i foniatria w przypadkach oraz doniesieniach wolnych - Sala A
Przewodniczący: Bożena Wiskirska-Woźnica, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Magdalena Kałos
08:30-08:40
Samodzielna ocena progu słyszenia za pomocą aplikacji na telefony komórkowe przez osoby z ubytkiem słuchu
Czechowicz G., Kochanek K.
08:40-08:50
Potencjały wywołane z pnia mózgu u osób z jednostronnym niedosłuchem - pułapki kliniczne
Nowak M., Sekula A., Karlik M.
08:50-09:00
Jak zapewnić dobrą jakość pomiaru emisji otoakustycznych i efektu supresji kontralateralnej?
Jędrzejczak W.W., Piłka E., Pastucha M., Kochanek K., Skarżyński H.
09:10-09:20
Wpływ progów słyszenia dla rozszerzonego zakresu wysokich częstotliwości na emisje otoakstyczne
Jędrzejczak W.W., Piłka E., Pastucha M., Kochanek K., Skarżyński H.
09:20-09:30
Jednostronne niedosłuchy a audiogennie uwarunkowane zaburzenia artykulacji
Wolnowska B., Sekula A., Karlik M.
09:30-09:40
Ocena rozwoju mowy u dzieci z jednostronną głuchotą w stosunku do normy rozwojowej
Pastuszak D., Obrycka A., Włodarczyk E., Skarżyński H.P.
09:40-09:50
Program wczesnego wykrywania wad słuchu u niemowląt z grup ryzyka w aglomeracji śląskiej w ramach Programu Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko” jako prekursor „Górnośląskiego programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych”
Bojanowska K., Kozakiewicz J., Klimczak-Gołąb L., Katarzyna Przytuła-Kandzia K., Markowski J.
09:50-10:00
Jakość życia zależna od zdrowia a znajomość języka migowego u osób z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego
Kobosko J., Porembska D.B., Pankowska A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
10:00-10:10
Zespół Trzeciego Okienka a niedosłuch przewodzeniowy
Śpiewak M., Śpiewak P.
10:10-10:20
Zaburzenia mowy u pacjentki z wrodzonym naczyniakiem żylnym dna jamy ustnej
Zomkowska E., Sowa M., Zajączkiewicz H.
10:20-10:35
Reinerwacja krtani - jak, kiedy i dlaczego??? Doświadczenia Warszawskiej Kliniki Otorynolaryngologii
Niemczyk K., Rzepakowska A., Bruzgielewicz A.
10:30-11:00
☕ przerwa kawowa
11:00-13:00
SESJA 14 - Audiologia i foniatria w przypadkach oraz doniesieniach wolnych - Sala A
Przewodniczący: Alicja Sekula, Piotr Pietkiewicz, Krzysztof Piwowarczyk
11:00-11:05
Analiza przyczyn występowania i wyników leczenia nagłego niedosłuchu/głuchoty w materiale własnym Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii
Szkutnik K., Olszewski J.
11:05-11:10
Niedosłuch u osób w wieku podeszłym
Ratajczyk-Socha N., Olszewski J.
11:10-11:15
Zaburzenia równowagi u osób w wieku podeszłym
Ratajczyk-Socha N., Olszewski J.
11:15-11:25
Zaburzenia słuchu w zespole poszerzonego wodociągu przedsionka - przegląd przypadków
Piecuch A., Furmanek M., Krasnodębska P., Skarżyński P.H.
11:25-11:35
Przypadki obserwacji dojrzewania drogi słuchowej
Kałos M., Nowak M., Karlik M.
11:35-11:45
Mioklonie podniebienia miękkiego - opisy przypadków
Kamińska I., Kałos K., Wojnowski W., Piwowarczyk K.
11:45-11:50
Zaburzenia głosu u pacjentów po operacjach tarczycy bez uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych
Jałocha-Kaczka A., Pietkiewicz P., Kaczka K., Miłoński J.
11:50-11:55
Analiza czynności fonacyjnej u pacjentów przed i po zabiegu całkowitego lub częściowego usunięcia tarczycy
Jałocha-Kaczka A., Pietkiewicz P., Kaczka K., Miłoński J.
11:55-12:00
Analiza diagnostyki i leczenia nagłej głuchoty i nagłego pogorszenia słuchu w lata 2018-2023 w materiale własnym
Pietkiewicz P., Szkutnik K., Miłoński J.
12:00-12:05
Przydatność audiometrii w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości w ocenie słuchu
Puzio A., Pajor A., Józefowicz-Korczyńska M.
12:05-12:15
Ocena funkcji kognitywnych u chorych z presbyacusis (MMSE) po zaprotezowaniu niedosłuchu
Pilecka K., Sekula A., Markowski J.
12:15-12:25
Przypadek nagłej głuchoty po zastosowaniu sildenafilu
Maciejewska B., Harasymczuk M., Kałos M., Karlik M.
12:25-12:35
Przydatność strobokimografii i cyfrowej analizy głosu w ocenie wyników rehabilitacji zaburzeń zawodowych głosu u nauczycieli
Kałos M., Sekula M., Karlik M.
12:35-12:45
Głos przedsionkowy u 11-letniego chłopca
Wojnowski W., Wolnowska B., Kraśny J., Wiskirska-Woźnica B.
12:45-12:55
Przypadek nagłej obustronnej głuchoty u młodej pacjentki
Kałos M., Kamińska I., Maciejewska B., Karlik M.
13:00
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
09:00-11:15
SESJA DLA PIELĘGNIAREK - Sesja towarzysząca Konferencji (Sala B)
Sesja dla pielęgniarek nie odbędzie się ze względu na brak zainteresowania zaproponowaną tematyką.
Więcej informacji w zakładce Sesja dla pielęgniarek.
10:00-14:00
SESJA DLA LOGOPEDÓW - Sesja towarzysząca Konferencji (Sala Senatu)
Więcej informacji w zakładce Sesja dla logopedów. Obowiązuje osobna rejestracja.
aktualizacja: 2023-05-19